XD Media Hub – Multiplier event

На 30 ноември 2023г. в Launchee се проведе събитие по проект XD Media Hub, съфинансиран по програма “Еразъм+” на Европейския съюз. По време на събитието се обсъдиха интересни теми, свързани с развитието на медийните и креативните индустрии. Демонстрира се специално разработената платформа по проекта, съдържаща полезни материали, разделени в няколко категории Training modules, Trainers resources и Good practices.

Специално внимание по време на събитието беше отделено на креативните материали под формата на learning nuggets, изработени с помощта на различни дигитални инструменти. Съдържанието им е разработено въз основа на компетентностния модел и “пътната карта” (roadmap)  като част от резултатите по проекта.

Повече информация за проекта ще намерите на: https://xdmediahub.eu/.

XD Media Hub – Multiplier event
Към началото