TPM – XD Media Hub /Bilbao, Spain/

В периода 09.02. – 10.02.2023г. University of Deusto беше домакин на среща по проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000033171 eXperiential Digital Hub for the Media and Creative industries, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“.

На срещата, която се проведе в гр. Билбао, Испания, присъстваха представители на всички партньори по проекта. Бяха разгледани теми и въпроси, свъразни с предстоящи проектни дейности, както и постигнати резултати към момента.

ПР1 Компетентностен модел и “пътна карта”:

  • Пътна карта” за медийното и креативно предприемачество;
  • Компетентностен модел, свързан с дигитализация и предприемачество;
  • Брейнсторминг сесии относно крайните резултати;
  • Работен план, дейности, срокове.

ПР2 XD Media Hub:

  • Дискусия относно структурата и съдържанието на хъба;
  • Споделяне на добри практики от партньорите.

ПР3 VET digital toolbox (инструментариум):

  • Брейнсторминг сесии;
  • Работен план, дейности, срокове.

Срещата беше съпроводена и от посещение на места, свързани с екосистемата на културната и креативната индустрия в Баската област.

TPM – XD Media Hub /Bilbao, Spain/
Към началото