Успешно приключи проект XD Media Hub

 

Щастливи сме да обявим успешното приключване на проекта XD Media Hub, в който CEED България играеше ролята на координатор, с подкрепата на следните партньорски организации: CSKC, Fasttrack Action, Socialenterprise4all, F6S, University of Deusto, Inqubator Leeuwarden.

Проектът XD Media Hub, стартиран през януари 2022 г. и завършен през декември 2023 г., целеше да отговори на необходимостта от повишаване на цифровите компетенции сред предприемачи, мениджъри и собственици на дълбокотехнологични стартиращи фирми в медийния и творческия сектор.

Основни постижения:

По време на изпълнението на проекта бяха реализирани няколко ключови етапа и резултати:

  • Създаване на дигитален център, служещ като отворен образователен ресурс (OER) за сътрудничество и излагане на резултати.
  • Осигуряване на цялостен инструментариум, предлагащ основни ресурси за дълбокотехнологични стартъпи/скейлъпи в медийната и творческата индустрия.
  • Генериране на достъпни обучителни програми и материали за стимулиране на участие в управлението на иновациите и бизнес моделирането.
  • Насърчаване на кампании за повишаване на осведомеността, подчертаващи въздействието на нововъзникващите технологии върху сектора и адресиращи релевантни проблеми като фалшиви новини, дезинформация и надежден изкуствен интелект.

Като предостави на участниците необходимите умения и ресурси, проектът постави основата за устойчив растеж, иновации и сътрудничество в бързо развиваща се дигитална среда.

Повече информация за проекта: https://xdmediahub.eu/

Успешно приключи проект XD Media Hub
Към началото