TPM – GreenVET /София, България/

В периода 12-13 декември CEED Bulgaria беше домакин на среща по проект 2021-1-FI01-KA220-VET-000033149 – “New European Network for the Green Skills in Vocational Education and Training”, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма “Еразъм +”. На срещата присъстваха представители на всички партьори по проекта: Nätverk Westum (Sweden), CAM Consulting Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Hungary), Noorderpoort (Netherlands), Savo Consortium for Education SAKKY (Finland), Cork Education and Training Board (Ireland), Samiedu (Finland), Institute of entrepreneurship development (Greece).

По време на срещата се обсъдиха теми, свързани със статуса на проекта и постигнатите резултати. Специален гост на срещата беше представител на НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение), който очерта основните предизвикателства пред българската образователна система, свързани с устойчивостта, зелените практики и умения.

Срещата беше съпроводена и от посещение на Природен парк “Витоша”, където партньорите научиха за интересни и полезни “зелени” практики за обучение на ученици в полите на планината, в т.ч. интересни игри и предизвикателства, които обогатяват познанията им за заобикалящия ги свят (растения, животни, почви, климат, води, екология и др.).

Научете повече за проекта: https://greenvetnet.eu/.

TPM – GreenVET /София, България/
Към началото