Партньорска среща в Корк, Ирландия

На 25-26 април 2023 в Корк, Ирландия се проведе поредната партньорска среща по проект GreenVETnet, в който CEED Bulgaria участва като партньор. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.

По време на срещата бяха обсъдени напредъкът по проекта и последващи дейности. Специално внимание беше отделено на разработването на GreenVET toolkit, чиято основна цел ще бъде да даде насока на учителите от професионалното образование как да интегрират устойчиви практики в учебните планове. Инструментариумът е насочен към няколко основни сектора: строителство, логистика, туризъм и бизнес.
Научете повече за проекта на: greenvetnet.eu.
Партньорска среща в Корк, Ирландия
Към началото