Зелени умения в професионалното образование

Статията е тематично свързана с изпълнението на проект GreenVETnet.

 

Зелени умения в професионалното образование
Към началото