Успешно приключи обучение в Швеция по проект GreenVETnet

В периода 17-19 януари 2023г. в Удевала, Швеция успешно приключи обучение на тема “Транспорт и логистика” по проект GreenVETnet, съфинансиран по програма “Еразъм+” на Европейския съюз, с активното участие на Десислава Алексова и Стефан Калпачев.

По време на обучението се направи кратък обзор на проекта, неговите цели, дейности и постигнати резултати. Бяха разгледани теми като: бъдещето на транспорта и логистиката, в.ч. вътрешен транспорт, горива за транспорт, управление на транспорта и т.н., както и промени в компетентностите за сектора. Програмата беше разчупена и с полезни посещения на музея Bohusläns и на централата на Volvo, които тематично обогатиха съдържанието на обучението. В края на третия ден всички участници получиха своите сертификати.

Успешно приключи обучение в Швеция по проект GreenVETnet
Към началото