Проучване относно ангажираността на служителите към екологични и устойчиви практики на работното място

Настоящото проучване се провежда по проект Collective Innovation to Fight Climate Change, чиято цел е насочена към изготвяне на набор от обучителни и образователни материали за повишаване на осведомеността и допринасяне за борбата с изменението на климата чрез колективни иновации и усилия.

Проучването се очаква да предостави преглед на настоящите практики, възприети от МСП и предприемачите за ангажираността на техните служители към „зеленото“ поведение в рамките на предприятието. В същото време ще се откроят успехите и предизвикателствата, пред които са изправени организациите в процеса по изграждане на устойчивост.

Анкетата е достъпна на следния линк: https://docs.google.com.

Благодарим за отделеното време и оказаното съдействие!

 

Проучване относно ангажираността на служителите към екологични и устойчиви практики на работното място
Към началото