Успешно приключи обучение в Рим по проект GreenVETnet

В периода 8-10 ноември 2022г. в Рим успешно приключи обучение по проект GreenVETnet, чиято цел беше насочена към споделяне на практиките на всеки от партньорите и дискутиране на теми, свързани с устойчивия туризъм и основни зелени умения в туристическия бизнес, образование и обучение.

Всяка участваща страна презентира информация за:

  • системата на ПОО за обучение по туризъм в страната;
  • как устойчивостта е включена в обучението по туризъм;
  • един добър пример за устойчив подход в образованието.

Резултатите от обучението са обобщени в инструментариум за зелени умения, чието съдържание ще бъде допълвано до края на проекта.

Успешно приключи обучение в Рим по проект GreenVETnet
Към началото