Първа дистанционна среща /01.02.2022/ – проект “XD Media Hub”

 

На 01.02.2022г. се проведе първата дистанционна среща на партньорите по проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000033171 eXperiential Digital Hub for the Media and Creative industries, изпълняван с финансовата подкрепа по Програма „Еразъм+“.

Консорциумът се състои от 7 партньора, разположени в 5 различни страни от ЕС (България, Ирландия, Холандия, Испания и Португалия). Инициативата се ръководи от CEED България – фондация с повече от 12 години опит в разработването на обучителни материали и програми, в предоставянето на ефективно менторство и коучинг за стартиращи фирми, МСП и компании в етап на растеж, както и в свързването на предприемачи по целия свят.

Първа дистанционна среща /01.02.2022/ – проект “XD Media Hub”
Към началото