„Виртуална разходка из непознатата София – дигитално приключение“

Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED Bulgaria) стартира проект „Виртуална разходка из непознатата София – дигитално приключение“, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2023.

Общата цел на проектното предложение е насочена към подпомагане на иновативни решения за изграждане на устойчиво партньорство между структурите на гражданското общество, органите на местната власт и туристическия бранш. Проектът насърчава иновативното и дигитално представяне на историческите и културни забележителности на столицата, както и създаването на дигитални продукти, представящи интересни по-малко познати туристически обекти. За постигане на удовлетворяващи резултати ще бъдат използвани иновативни методи, които предизвикват интереса на по-младата аудитория.

Изпълнението на проекта се очаква да допълни, надгради и осигури устойчиво развитие на резултатите, постигнати в следствие на вече реализираните предходни проекти „Виртуален тур – непозната София“ и „Виртуално все по-позната София“, изпълнени с финансовата подкрепа на Столична община, съответно по Програма „Европа 2021“ и по Програма „Европа 2022“.

В периода на изпълнение на проекта (юли – октомври 2023г.) се предвиждат следните дейности:

  • Усъвършенстване и надграждане на уебсайт (https://unknown-sofia.com/) и мобилно приложение “Unknown Sofia”, в т.ч. добавяне на аудио озвучаване на чужд език, разширяване на маршрутите, актуализиране на дигиталния календар на събитията.
  • Изработване на иновативни продукти с цел популяризиране на малко познатите обекти в столицата, като карта с памет (USB карта) с интерактивно съдържание и дигитален пъзел под формата на колаж със снимки от избрани обекти.
  • Дейности по публичност и информираност с цел разпространение на постигнатите резултати.
  • Организиране и провеждане на заключително събитие в края на изпълнението на проекта.
„Виртуална разходка из непознатата София – дигитално приключение“
Към началото