Стартира новата програма Еразъм+

На 25 Март 2021 г.,  на официална онлайн пресконференция, г-жа Мария Габриел, еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, обяви началото на новата Програма „Еразъм+“ за периода 2021 – 2027 г.

С почти двойно по-голям бюджет от 28,4 млрд. евро, Програмата ще бъде още по-достъпна, приобщаваща, дигитална и отговорна към заобикалящата среда от преди и ще подкрепи Европейската зелена сделка, дигитализацията, Европейското образователно пространство и възстановяването на Европа.

Повече за новата Програма „Еразъм+“: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en

Стартира новата програма Еразъм+
Към началото