Виртуално все по-позната София

На 19.08.2022 г. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ започна изпълнението на проект „Виртуално все по-позната София“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022. Инициативата предвижда надграждане на дейностите от предходно изпълнения проект „Виртуален тур – непозната София“, насочен към популяризиране на идеята за преоткриване на София и нейните малко познати исторически, архитектурни, културни и художествени паметници и забележителности.

Целта на настоящия проект е да предизвика интереса на жителите и гостите на столицата към по-малко познати места в София, които ще бъдат обособени в тематични маршрути и ще допълнят палитрата от вече съществуващите в сайта https://unknown-sofia.com/. Промените в софтуерния продукт ще позволят резултатите да достигнат до максимално широк обхват от хора, в т.ч. до лица със зрителни увреждания, които да получат равен достъп за „дигитално“ запознаване с обектите. Цели се повишаване познаваемостта на столицата чрез интерактивно преживяване и създаване на стабилна основа за обществена подкрепа и съпричастност.

Планираните дейности по проекта включват:

 • Усъвършенстване и надграждане на уебсайт (https://unknown-sofia.com/) и мобилно приложение, в т.ч.: разширяване на маршрутите чрез добавяне на нови; създаване на календар на събитията, провеждани в обхвата на публикуваните на уебсайта обекти; озвучаване описанието на обектите с цел осигуряване на достъп до информацията за хора със зрителни проблеми; предоставяне на възможност за потребителско добавяне на материали.
 • Разработване на дигитална игра, предизвикваща интерес към идентифицираните обекти и маршрути – геймификация.
 • Дейности по публичност и информираност.
 • Организиране и провеждане на заключително събитие.

След изпълнение на заложените дейности се очакват следните резултати:

 • изготвен 1 бр. анализ/ проучване за добавяне на нови маршрути и обекти на територията на гр. София;
 • създаден календар на събитията в уебсайта и мобилното приложение;
 • създаден уебсайт с възможност за използване и от хора със зрителни увреждания;
 • разработена дигитална игра;
 • изготвен и разпространен 1 бр. видеоматериал с мин. 30 гледания;
 • изготвени и разпространени 300 бр. информационни брошури;
 • изготвени и разпространени мин. 10 бр. публикации в електронни/ интернет издания;
 • организирано и проведено 1 бр. заключително събитие за мин. 15 присъстващи.

Предвидените цели и резултати следва да бъдат постигнати до средата на месец ноември 2022г.

Виртуално все по-позната София
Към началото