Зелени иновации и бизнес модели за МСП в България

Период на изпълнение: януари 2016 – април 2016

Място (места) за изпълнение на проекта: София, Боровец, България; Осло, Норвегия

Цели:

Целта на проекта е повишаване на осведомеността на МСП по темите за зелените иновации и консултирането им за разработване на устойчиви и иновативни бизнес модели, които ще подпомогнат тяхната конкурентоспособност и ще изградят по-добър бизнес климат; допълнителна подкрепа за избрани зелени компании чрез менторство и обучение за това как да подобрят своите бизнес модели, презентационни и маркетингови умения, както и съвети за това как да намерят възможности за финансиране. Проектът „Зелени иновации за устойчив бизнес“ достигна до над 600 души от страната като 229 взимат участие в обученията.

Разпространението на проекта се осъществи чрез местни партньори и местни медийни канали във всеки от 6-те български региона.

Тъй като проектът беше отворен за студенти и хора със зелени идеи, имаше много кандидатури от хора, които искаха да започнат зелен бизнес в областта на иновациите. Фокусът на проекта малко се измени от интегриране на зелени иновации към разработване на нов бизнес с идеи и проекти за зелени иновации.

Норвежките експерти, които участваха в обученията, бяха много добре подготвени и гъвкави, както и добри психолози и успяха да предадат своите знания по възможно най-добрия начин на участниците. По време на обученията бяха представени истории на успешни проекти, които вече са финансирани от Иновационната програма на зелената индустрия. Комуникацията и сътрудничеството с местни партньори от всички региони бяха от голямо значение и с голяма стойност за проекта, помагайки на CEED да достигне целевата група.

  • 200 български МСП, обучени по бизнес моделиране и зелени иновации
  • Българските МСП формират 6 NUTS региона, обучени да бъдат запознати и да получат знания за това как зелените иновации могат да създадат конкурентно предимство за съответния им бизнес
  • 5-6 екологични бизнес идеи, разработени в задълбочен бизнес план
  • Учебно посещение в Норвегия на наградените МСП с цел получаване на информация за специфичния икономически сектор в Норвегия и установяване на контакти с норвежки компании.

 

За повече информация:

https://ceed.bg/green-innovation/

 

Зелени иновации и бизнес модели за МСП в България
Към началото