Blog

XD Media Hub

  CEED България е координатор по проект XD Media Hub, който е финансиран по програма Еразъм+. Проектът е насочен към повишаване на дигиталните компетенции на предприемачи, мениджъри и собственици на високо-технологични стартъпи. Проектът има за цел да предостави на тези предприемачи и на техните ментори, треньори и обучители подходящи инструменти за работа и обучение. Ще се реализира на […]

Проект „Виртуален тур – непозната София“

                       На 10.01.2022 г. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ даде старт на изпълнението на проект „Виртуален тур – непозната София“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021. Проектът има за цел осъществяване на активни действия в посока популяризиране […]

Проект „Виртуален тур – непозната София“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021

                                                      На 10.01.2022 г. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ даде старт на изпълнението на проект „Виртуален тур – непозната София“ с финансовата подкрепа на Столична […]

Весели празници!

  Екипът на CEED България пожелава светли празници, изпълнени с топлина, уют и хармония! Нека новата 2022 година бъде по-успешна и по-ползотворна, нека я посрещнем с усмивки, мотивация и сили за нови начинания! Бъдете здрави, потопете се в празничната атмосфера и вярвайте в сбъдването на мечтите си! CEED България

Дизайн мислене за ментори

  Отношенията между социалните предприемачи и техните ментори обикновено са динамични, лични и често емоционални. Затова и решението на един социален предприемач да си определи конкретен ментор, който да му помогне в началната фаза на развитие на бизнес идеята, представлява сериозно предизвикателство. Менторите трябва да могат да отговарят на потребностите на социалните предприемачи, които са […]

Международна конференция в Лондон по проект i2 SustainIT

  На 9 декември 2021 г. в London School of Economics ще се проведе международна конференция „RESHAPING THE FUTURE – Impact Investment for Sustainability“. Събитието ще събере различни участници от екосистемата на социалното предприемачество като инвеститори, ментори, инкубатори, акселератори, финансови специалисти, социални предприемачи и много други. Това е чудесна възможност за всеки, който желае да […]

Заключителна среща – НОИ (11 ноември 2021 г.)

На 11 ноември 2021 г. се проведе заключителна среща по проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. По време на срещата се оповестиха публично резултатите от изпълнението на проекта в качествено и количествено отношение и […]

Обучение за обучители – НОИ (03-05 ноември 2021 г.)

В периода 03 – 05 ноември 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: “Обучение на обучители”. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, […]

Обучение за служители на НОИ (27-29 октомври 2021 г.)

В периода 27 – 29 октомври 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: “Стратегическо лидерство и управление на промените”. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие […]

Обучение за служители на НОИ (13-15 октомври 2021 г.)

В периода 13 – 15 октомври 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: “Законодателна рамка, свързана с експертизата на работоспособността на хората с увреждания – международни практики от страни на ЕС”. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на […]

Към началото