Blog

Европейски научноизследователски съвет стартира с първата работна програма по Хоризонт Европа

Европейският съвет за научни изследвания стартира с първата работна програма по Хоризонт Европа 1.9 милиарда евро за финансиране на върхови научни проекти на над 1000 изявени учени ще бъдат предоставени за 2021 година чрез Европейския съвет за научни изследвания. Работната програма за 2021 беше одобрена на 22 февруари от Европейската комисия. Тази работна програма е […]

EU Industry Days

EU Industry Days is Europe’s flagship annual event on industry. The event serves as the main platform to discuss industrial challenges and co-develop opportunities and policy responses in an inclusive dialogue with a wide range of partners. It also helps to ensure that our policies at European, national, regional and local levels work together to enable […]

Horizon Europe Draft Work Programmes 2021-2027

Horizon Europe Draft Work Programmes 2021-2027 Horizon Europe is a planned 7-year European Union scientific research initiative meant to succeed the current Horizon 2020 programme. The European Commission drafted and approved a plan for the Horizon Europe to raise EU science spending levels by 50% over the years 2021-2027. Presentation outlining Horizon Europe in 23 languages. […]

Проведено специализирано обучение за служители на НОИ (27-29 януари 2021)

В периода 27-29 януари 2021 г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредното обучение за служители на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Нормативна основа и добри практики при разкриване и предотвратяване на злоупотреби в сферата на социалното осигуряване.“ Лектори по време на […]

Проведено специализирано обучение за служители на НОИ (13-15 януари 2021)

В периода 13-15 януари 2021 г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредното обучение за служители на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Нормативна основа и добри практики при разкриване и предотвратяване на злоупотреби в сферата на социалното осигуряване.“ Лектори по време на обучението […]

MediaTech on stage

On February 9-10 will take place online event Mediatech on stage, organized by the international partnership MediaMotorEurope. 19 high-tech startups from Europe will present their technology solutions related to the challenges facing the media industry. Join to participate in the discussion. The event will start on February 9, 2021 (Tuesday), 14:00 – 15:15 CET with […]

Проведено специализирано обучение за служители на НОИ (09-11 декември 2020 г.)

В периода 09-11 декември 2020 г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредно обучение за представителите на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Идентифициране и действия спрямо осигурители, които биха могли да доведат до рискове за осигурителната система. „Сиви” практики в социалното […]

Проведено специализирано обучение за служители на НОИ (18-20 ноември 2020 г.)

В периода 18-20 ноември 2020г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредно обучение за представителите на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Идентифициране и действия спрямо осигурители, които биха могли да доведат до рискове за осигурителната система. „Сиви” практики в социалното осигуряване […]

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

На 20.08.2020 г. СЕЕД България започна изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-8863-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът се осъществява в гр. […]

Към началото