Blog

Европейски Съвет за иновации стартира работа.

  Новият Европейски Съвет за иновации стартира с бюджет от 10 милиарда евро за периода 2021-2027, като част от най-голямата за Европа програма за наука и иновации “Хоризонт Европа”. Първият кръг на конкурсите ще бъде публикуван на 18 март от Европейската комисия. Официалното начало ще бъде поставено с двудневно събитие на 18 и 19 март: […]

Европейски научноизследователски съвет стартира с първата работна програма по Хоризонт Европа

Европейският съвет за научни изследвания стартира с първата работна програма по Хоризонт Европа 1.9 милиарда евро за финансиране на върхови научни проекти на над 1000 изявени учени ще бъдат предоставени за 2021 година чрез Европейския съвет за научни изследвания. Работната програма за 2021 беше одобрена на 22 февруари от Европейската комисия. Тази работна програма е […]

Онлайн събитие: MediaTech on stage

На 9-10 февруари се проведе онлайн събитието Mediatech on stage, организирано от международното партньорство MediaMotorEurope. 19 високотехнологични стартъпа от Европа представиха своите технологични решения, свързани с предизвикателствата пред медийната индустрия. Събитието се проведе с любезното гостоприемство на Том Ван де Веге, специалист по геополитика, киберполитика и анализ на риска, със солиден опит като репортер и […]

Проведено специализирано обучение за служители на НОИ (27-29 януари 2021)

В периода 27-29 януари 2021 г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредното обучение за служители на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Нормативна основа и добри практики при разкриване и предотвратяване на злоупотреби в сферата на социалното осигуряване.“ Лектори по време на […]

Проведено специализирано обучение за служители на НОИ (13-15 януари 2021)

В периода 13-15 януари 2021 г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредното обучение за служители на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Нормативна основа и добри практики при разкриване и предотвратяване на злоупотреби в сферата на социалното осигуряване.“ Лектори по време на обучението […]

Специализирано обучение за служители на НОИ (09-11 декември 2020 г.)

В периода 09-11 декември 2020 г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредно обучение за представителите на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Идентифициране и действия спрямо осигурители, които биха могли да доведат до рискове за осигурителната система. „Сиви” практики в социалното […]

Специализирано обучение за служители на НОИ (18-20 ноември 2020 г.)

В периода 18-20 ноември 2020г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредно обучение за представителите на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Идентифициране и действия спрямо осигурители, които биха могли да доведат до рискове за осигурителната система. „Сиви” практики в социалното осигуряване […]

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

На 20.08.2020 г. СЕЕД България започна изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-8863-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът се осъществява в гр. […]

Media Motor Europe

Период на изпълнение: май 2020 – декември 2021 Партньори: VRT Sandbox, Media City Bergen, Thermi Group, Athens Technology Center, Cluster Sofia Knowledge City, FastTrack, and F6S Цели: През 2020 г. CEED България се включва като асоцииран партньор в изпълнението на проекта „Media Motor Europe” като част от Иновационния хъб – клъстер “София – град на […]

Осигуряване на достъп до специализирани обучения на служителите на НОИ по проект BG05M9OP001-3.016

Проект: „Осигуряване на достъп до специализирани обучения на служителите на НОИ за подобряване на качеството на експертизата на работоспособността при реализиране на дейностите по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Период на изпълнение: октомври 2019 – декември 2021 Изпълнител: ДЗЗД „Знания за […]

Към началото